Turhal İlçe Müftülüğü Aile Bürosu
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

HABER ARA


Gelişmiş Arama

Çaılışma Yönergesi

Yeni Sayfa 1

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROLARI ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönerge’nin amacı, il ve ilçe müftülükleri bünyesinde açılan Aile ve dini Rehberlik Bürolarının ve bu bürolarda görev alan personelin görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, bünyesinde Aile ve Dini Rehberlik Büroları bulunan il ve ilçe müftülüklerini ve Aile ve Dini Rehberlik Bürolarını kapsar. 
Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 

Görevleri Hakkındaki Kanun’a dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönerge’de geçen; 

a) Başkanlık : Diyanet İşleri Başkanlığını, 

b) Büro : Aile ve Dini Rehberlik Bürolarını, 

c) Daire Başkanlığı: Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığını, 

ç) Müftülük : İl ve ilçe müftülüklerini, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının Amacı 
Büronun amaçları 
MADDE 5- (1) Büronun amaçları; 
a) Toplumumuzun aile hakkında dini açıdan doğru bilgilendirilmesini sağlamak, 
b) Aile yapısının korunmasına katkıda bulunmak, 
c) Halkımızın özellikle aile ve aile bireyleri ile ilgili dini içerikli soru ve sorunlarının çözümüne katkı sağlamak, 
ç) Gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil 
toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmaktır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının Açılışı 
Büronun açılışı 
MADDE 6- (1) Bürolar Başkanlıkça, ihtiyaçlar dikkate alınarak, gerekli görülen il ve ilçelerde açılır. 
(2) Büro, illerde il müftülüğünün teklifi valiliğin inhası üzerine Başkanlıkça, 
ilçelerde ise il müftülüğünün teklifi üzerine valilik onayı ile açılır. İlçelerde açılan büroların sorumluluğu da il müftülüklerine aittir. 
(3) Bürolar, açılış izni alınmadan faaliyete geçmez. 
(4) Büroların tefrişi müftülüklerce yapılır. Bürolara; internet erişimi 
sağlanarak e-posta hattı ve alo aile hattı kurulur. 
(5) Büro girişlerinin uygun bir yerine “Aile ve Dini Rehberlik Bürosu” levhası asılır. 
Büroda görev alacak personel 
MADDE 7- (1) Bürolarda; 
a) Dini yüksek okul mezunu, Başkanlıkça yapılan ve bu amaçla açılan hizmet içi seminerine katılmış vaiz, murakıp, din hizmetleri uzmanı, din eğitimi uzmanı ve Kur’an kursu öğreticileri görevlendirilir.
b) Bu maddenin (a) bendinde sayılanlardan unvanca yüksek olan biri, 
müftülük ve çalışanlar arasında koordinasyonu sağlamak, büronun iş ve işlemlerini yürütmek ve büroyu yönetmek üzere koordinatör olarak görevlendirilir. Koordinatör il müftü yardımcısına bağlı olarak çalışır. 
c) Kadın ve aile konularında akademik çalışma yapanlara öncelik verilir. 
ç) Diksiyonu düzgün, kolay iletişim kurabilecek yeteneğe sahip, konuşma kurallarını bilen personel tercih edilir. 
d) Bürolarda ihtiyaç olması halinde din görevlilerinden de yararlanılır. 
(2) Bürolarda personel nöbet usulü ile çalışır. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının Görevleri 
MADDE 8- (1) Büro personeli, başvuru sahipleriyle telefonla ya da yüz yüze 
görüşme yapar. Görüşme sırasında, hem kişinin hem de bölgenin hassasiyetleri dikkate alınır. 
(2) Yapılan görüşmelere ilişkin bilgiler kartekse işlenir, bu karteksler aylık periyotlarla müftülüklerce daire başkanlığına elektronik ortamda gönderilir. Ayrıca bu bilgiler büroda sistematik bir şekilde arşivlenir. 
(3) Büroya başvuran kişilerin sorunları dikkate alınarak gerektiğinde psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve avukat gibi uzmanlara yönlendirir. 
(4) Aile ve kadın konusunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ulusal/bölgesel kampanya, proje ve eğitimler takip edilir. Büro personelinin bu eğitime katılmaları sağlanır. 
(5) Kadın ve aile ile ilgili olarak ulusal/uluslararası kabul edilen gün ve haftalarda etkinlikler yapılır veya yapılması sağlanır. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde sempozyum, panel, konferans, drama ve musiki programları gibi sosyal faaliyetler düzenlenir. 
(6) Bürolar, bulundukları bölgenin aile yapısı ve sorunları konusunda araştırmalar yapar ve arşiv oluşturur. 
(7) Kadın, çocuk, genç, yaşlı, özürlülerle ilgili konular başta olmak üzere aileyi ilgilendiren alanlarda yapılan araştırma ve yayınlar takip edilir ve arşivlenerek büro için kütüphane oluşturulur. 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
Büroların tanıtımı 
MADDE 9- (1) Müftülükler, televizyon ve radyo programları, el ilanı, broşür 
ve diğer etkinlikler aracılığıyla bünyelerindeki Aile ve Dini Rehberlik Bürosunu halka tanıtırlar. 
Koordinasyon 
MADDE 10- (1) Müftülükler, büroların faaliyetleri ile ilgili olarak daire başkanlığı ile koordineli çalışır. 
Büronun kapatılması 
MADDE 11- (1) Bu Yönergenin 5 inci maddesinde sayılan amaçlarını kaybeden bürolar açılma usulüne göre de kapatılır. 
Yürürlük 
MADDE 12- (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 13- (1) Bu Yönerge hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür. 

Bu sayfa 885 defa görüntülenmiştir.

Aile Büromuz

ANKET

Sitemizi Nasıl Buldunuz

Tüm Anketler

<!----- Copyright © 2012 Tüm Hakları Turhal İlçe Müftülüğüne Aittir. İbrahim ÖZDEMİR İletişim :03562751390 Fax : 03562757105-----!>
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi